Author avatar
GEDIN, ANDREAS

Andreas Gedin är en skrivande konstnär. Han arbetar idébaserat och skiljer i sitt arbete inte mellan litteratur, filosofi och konst.  Han har ställt ut nationellt och internationellt sedan början av 1990-talet. Konstverken kan vara allt från en text, en föreläsning och en video till en skulptur, ett fotografi eller en installation.
Nyligen gjorde han en separatutställning på Cecilia Hillström Gallery (Stockholm), en installation om avstånd, kommunikationskollapser och gränser som både hindrar och överskrids. I en annan separatutställning på senare tid, på Färgfabriken (Stockholm), kretsade verken kring nybrutalistiska femtiotalsvillan Villa Göth i Uppsala och den svenska modellen. Han har också intresserat sig för andra konstnärers arbeten som skribent i dagstidningar och tidskrifter som 90-tal, Paletten och OEI. 1997-2003 var han redaktör för Moderna Museets vänners tidskrift ”M”. 2011 var han en av de första i Sverige att disputera i fri konst. Avhandlingen diskuterar konstnärligt och curatoriskt skapande i teori och praktik i ljuset av den ryske filosofen Michail Bachtin. Den har lett vidare till boken om Pontus Hultén. Våren 2016 tillbringar Andreas Gedin i Beijing på ett arbetsstipendium.

Books by GEDIN, ANDREAS
Other author