Author avatar
FORSBERG, GUNNEL

Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med samhällsplaneringsinriktning vid Stockholms universitet. Hon blev den andra kvinnliga professorn inom kulturgeografi efter Gerd Enequist. Hennes forskning är inriktad mot regionala utvecklingsfrågor, landsbygdsomvandling och genusgeografiska frågeställningar.

Books by FORSBERG, GUNNEL
Other author