Author avatar
FOLKE, CARL

Carl Folke, professor och pionjär inom forskning och hållbar utveckling, resiliens, människa och miljö, grundare av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Books by FOLKE, CARL
Other author