Author avatar
EKENBERG, LOVE

Love Ekenberg är professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Han har disputerat i matematik och i data- och systemvetenskap. Hans verksamhet är fokuserad främst på risk- och beslutsanalys samt formell verifiering, men även på flexibelt lärande och IT i utvecklingsländer.

Other author