Author avatar
EKENBERG, LOVE

Love Ekenberg har doktorsexamen i datavetenskap och en doktorsexamen i matematik. Han är professor i datavetenskap vid Stockholms universitet och forskningsprofessor vid IIASA. Han har även en UNESCO-professur och har i över 25 år varit med och utvecklat och tillämpat nya koncept, metoder och modeller för beslutsstöd, riskanalys och beslutsanalys.

Books by EKENBERG, LOVE
Other author