Author avatar
CAVALLI-BJÖRKMAN, GÖREL

Görel Cavalli-Björkman är en av Sveriges främsta specialister på äldre måleri. Hon har varit intendent och forskningschef på Nationalmuseum. Hon är docent i konstvetenskap, har professors namn och är ledamot av Kungliga vetenskapsakademien. Hon har skrivit en rad böcker och utställningskataloger om Rembrandt, Rubens och andra äldre mästare. Bland de många utställningar hon ansvarat för på Nationalmuseum märks Falskt & Äkta från år 2004, ett pedagogiskt projekt som handlade om de metoder som museets intendenter och konservatorer nyttjar för att skilja på original, repliker, kopior och förfalskningar.

Hennes intresse för måleri började redan i barndomen. Hon har tecknat och målat så länge hon kan minnas. Men det var inte i första hand hemmiljön som inspirerade. Hennes föräldrar var visserligen mycket humanistiskt lagda men det var språkvetenskap som förenade dem. Hennes far, Lars-Erik Thunholm, var bankman till professionen men han studerade och talade ett flertal språk, framförallt portugisiska sedan han i ungdomen bott två år i Brasilien, och han läste latin och grekiska för sitt nöjes skull. Hennes mor May Bruzelli var bibliotekarie och fil kand i romanska språk.

Books by CAVALLI-BJÖRKMAN, GÖREL
Other author