Author avatar
ARRHENIUS, BIRGIT

Birgit Arrhenius är arkeolog och professor emerita. Hon var både kollega och vän med Greta Arwidsson. Birgit Arrhenius har arbetat som avdelningschef vid dåvarande Tekniska avdelningen vid Historiska museet och från 1986 som professor i arkeologi med laborativ inriktning vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Hon är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien, och erhöll 1992 Gösta Berg-medaljen.

Books by ARRHENIUS, BIRGIT
Other author