Author avatar
ALLGÅRDH, SOPHIE

Sophie Allgårdh är intendent på Thielska Galleriet och författare till flera böcker om modern och samtida konst. Hon curerade år 2006 retrospektiven Öyvind Fahlström. Med världen som spelplan på Mjellby konstmuseum och har i utställningar och programverksamhet på Thielska Galleriet lyft fram samtidskonst, men också skulpturen David Edström och författaren Hjalmar Söderberg, vilka båda hörde till Ernest Thiels nära vänkrets.

Books by ALLGÅRDH, SOPHIE
Other author