Är du nästa stjärnförfattare?
On 30 augusti, 2015

Du som är mellan 10 och 15 år gammal har nu chansen att få din novell utgiven i e-format på förlag. Texten ska vara max 10 sidor lång och skickas till oss i Word-format senast 1 november 2015. På första sidan vill vi att du skriver en kort presentation av dig själv, där du anger namn, telefonnummer, e-post, hemort, intressen och favoritbok. Novellen ska på valfritt sätt förhålla sig till temat ”vatten”.

Skicka ditt bidrag till e-postadressen: info@langenskiolds.se

Varmt lycka till!

Leave a reply