Stor Biby-utställning på Eskilstuna stadsmuseum
On 15 december, 2014

Vid Auktionsverkets utförsäljning av inventarier från gården Biby utanför Eskilstuna kammade Eskilstuna stadsmusem hem ett antal föremål, bl.a. ett flertal klädesplagg. I november öppnades en utställning där allmänheten får tillfälle att lära sig mer om Sveriges fideikommiss. 

Biby förknippas främst med den enastående osmansk-turkiska 1700-talssamling som hemfördes till Sverige av bröderna Gustaf och Ulric Celsing (den familj som alltsedan dess har ägt och förvaltat denna unika kulturmiljö. I samband med avvecklingen av gården togs initiativet till en bok med omfattande dokumentation av miljön och historiska beskrivningar av godsets många samlingar. I vackra och poetiska fotografier av fotografen Dick Norberg porträtteras Biby in i minsta detalj.

Boken kan beställas här.

Läs mer om utställningen på Eskilstuna stadsmuseum här.

 

Leave a reply