​Standardverket om Strindbergs måleri nu på Langenskiölds
On 31 oktober, 2017

Göran Söderströms ”Strindbergs måleri” utkom redan 1972 och räknades omedelbart som det internationella standardverket på området. Första upplagan såldes snabbt slut och har i takt med det allt större intresset världen över för Strindbergs konst, varit ett eftertraktat antikvariskt verk.

Nu presenterar Bokförlaget Langenskiöld en utökat och uppdaterad utgåva där stort utrymme även har givits Strindbergs fotografiska verk.

Strindbergs måleri betraktades under hans egen livstid av alla utom en mindre krets, som dilettantisk. Under 1900-talet växte hans ryktbarhet som konstnär till synes oförklarligt och förklarades länge med hans ”kändisstatus” som berömd dramatiker. Idag är Strindbergs konstnärskap väl etablerat som ett av Sveriges viktigaste under 18- och 1900-talen. Göran Söderströms mäktiga Strindbergs måleri och de många

Strindbergsutställningar Söderström curerat i Sverige och utlandet, har varit en starkt bidragande orsak till att vi idag tydligt kan förnimma samma skapande urkraft i Strindbergs bildkonst som i hans litterära verk.

Strindbergs måleri är både en biografisk text sedd genom bildkonsten och en sprudlande fest för ögat med mängder av målningar och fotografiet. Strindberg framträder som den allkonstnär han var, obunden av uttrycksform. I en tid som betonar det visuella är verkligheten sedd genom August Strindbergs temperament mer drabbande än någonsin.

Göran Söderström (f. 1934) är en av världens ledande Strindbergsforskare. Från doktorsavhandlingen fram till idag har han skrivit en rad verk om August Strindberg, senast den prisade biografin ”Strindberg – ett liv” (2013). Han hålls internationellt som den främste specialisten på Strindbergs måleri.

Sagt om verket av Michael Robinson i Internationella bibliografin över Strindbergsforskning:
Detta är ett av de bestående monumenten av Strindbergsforskning och förblir standardverket över ämnet. Med sina många illustrationer är boken av intresse också för läsare utan kunskap i svenska och förblir den fullständiga behandlingen av ämnet på något språk.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

För att komma i kontakt med författaren eller beställa pressbilder, vänligen kontakta
Angela Ljungblad på telefonnummer 08-663 90 50 / 070-337 49 97 eller e-post angela.ljungblad@langenskiolds.se.